Návody2017-03-30T09:28:09+00:00

zdroj: websupport.sk

Nastavenia pre poštu v Androide2015-07-29T12:30:56+00:00

Pre tohto klienta môžete využiť automatické nastavenie cez jednoduchý konfigurátor.

Nastavenie pošty v mobile s iOS2017-03-30T09:28:10+00:00
Manuálne nastavenie
1. V nastaveniach zvoľte voľbu Mail, kontakty, kalendáre

2. Následne zvoľte možnosť Pridať účet a ako typ zvoľte Iný účet

3. V sekcii Mail zvolťe Pridať účet

4. Zadajte svoje meno, e-mailovú adresu, heslo a popis účtu. Pokračujte voľbou Ďalej

5. Vyberte typ konta: IMAP alebo POP3. Odporúčame vybrať IMAP Do nastaveni servera prichádzajucej pošty nastavte
Do nastaveni servera prichádzajucej pošty nastavte:
Host: imap.websupport.sk
Meno: Vaša celá emailova adresa
Heslo: Heslo k Vášej e-mailovej schránke
Do nastaveni servera odchádzajúcej pošty nastavte: Host: smtp.websupport.sk
Meno: Vaša celá emailova adresa
Heslo: Heslo k Vášej e-mailovej schránke
Pokračujte voľbou Ďalej

6. Zvolťe čo chcete zo schránkou synchronizovať

Nastavenie pošty v programe MAIL – MAC2017-03-30T09:28:10+00:00
Manuálne nastavenie

1. Horné menu Mail > Preferences

2. V okne Accounts v ľavom dolnom rohu kliknite na tlačidlo +

3. Vyplňte svoje meno, e-mailovú adresu a heslo. Po vyplnení kliknite na Continue

4. Ako Account Type zvolťe IMAP. Do políčka Description vložte popis schranky do, ktorej vám bude prichádzat pošta. Napr. Inbox. Do políčka Incoming Mail Server napíšte imap.websupport.sk. Následne zadajte svoju e-mailovú adresu ako User Name a heslo napíšte do políčka Password. Po vyplnení kliknite naContinue

5. Do políčka Description vložte popis schranky do, ktorej Vám bude prichádzat pošta. Napr. Outbox. Do políčka Outgoing Mail Server napíšte smtp.websupport.sk. Následne zadajte svoju e-mailovú adresu ako User Name a heslo napíšte do políčka Password. Zaškrtnite možnosť Use Authentication. Po vyplnení kliknite naContinue

6. Skontrolujte si ešte raz svoje údaje a zaškrtnite možnosť Take account online

Nastavenie dokončíte kliknutím na Create

Nastavenie pošty pre Thunderbird – MAC2017-03-30T09:28:11+00:00
Manuálne nastavenie
1. V hornom menu kliknite na Nástroje a potom na Nastavenie účtov

2. V okne Nastavenie účtov kliknite na Akcie s účtami > Pridať poštový účet

3. Vyplňte svoje meno, e-mailovú adresu a heslo. Po vyplnení kliknite na Pokračovať

4. V ľavom dolnom rohu kliknite na Manuálne nastavenie

5. Ako Používatelské meno zadajte svoju e-mailovú adresu.

 Pre príjmanie nastavte hodnoty Server: imap.websupport.sk, Port: 993, SSL: SSL/TLS, Overenie: zašifrované heslo. Pre odosielanie nastavte hodnoty Server: smtp.websupport.sk, Port: 587, SSL: STARTTLS, Overenie:normálne heslo
6. Po zadaní údajov kliknite na Znova otestovať nastavenie
Nastavenie pošty pre Thunderbird2017-03-30T09:28:11+00:00

Manuálne nastavenie
1. V hornom menu kliknite na ikonu Nastavenie, ukážte kurzorom na Možnosti a zvoľte Nastavenie účtov

2. V okne Nastavenie účtov kliknite na Akcie s účtami > Pridať poštový účet

3. Vyplňte svoje meno, e-mailovú adresu a heslo. Po vyplnení kliknite na Pokračovať

4. Zastavte test spojenia kliknutím na Manuálne nastavenie

5. Vyplňte všetky polia tak ako ich vidíte na nasledujúcich dvoch obrázkoch. Ak si želáte prijímať poštu pomocou protokolu IMAP, riaďte sa nasledujúcim obrázkom.

6. Ak si želáte, môžete otestovať nastavenie pomocou tlačidla Znova otestovať nastavenie, alebo môžete priamo zvoliť Hotovo. Ak sa vám do pár minút nezobrazí v priečinku pošta, kliknite na voľbu Čítať novú poštu.

Nastavenie pošty Outlook 20032015-07-29T11:44:05+00:00

Nastavenie pošty cez POP3

1. Kliknite v hornom menu na pložku Nástroje > E-mailové kontá

2. Vyberte Pridať nové e-mailové konto a kliknite na Ďalej

3. Vyberte typ POP3 a klinite na Ďalej

4. Zadajte svoje meno a e-mailovú adresu

5. Zadajte adresy serverov POP3 a SMTP: pop3.websupport.sk alebo aj pop3.vašadoména.sk.Rovnako smtp.websupport.sk (alebo aj smtp.vašadoména.sk)

6. Zadajte prihlasovacie údaje: e-mailovú adresu a príslušné heslo

7. Overte si správnosť údajov kliknutím na Testovať nastavenie konta

8. Kliknite na Ďalej a následne na Dokončiť
Nastavenia pošty pre Outlook 20072017-03-30T09:28:11+00:00

1. Kliknite na „Nástroje“ (tools)  v hornom paneli obrazovky. Následne na tlačidlo „Nastavenia konta“ (Account settings)

2. Vyberte možnosť „Nové“ (New).

3. Automatické nastavenie môžete vykonať tak, že vpíšete Vaše meno (ktoré sa bude zobrazovať prijímateľom správ), Vašu e-mailovú adresu a heslo. Následne kliknite na tlačidlo „Ďalej“ (Next). Automatické nastavenie používa protokolIMAP.

4. Po kontrole správnosti nastavenia máte možnosť ukončiť nastavovanie a používať program kliknutím na tlačidlo „Dokončiť“ (Finish).

Manuálne nastavenie

1. Na obrazovke nastavovania konta použite možnosť „Manuálne nastavenie servera“ Pokračujte tlačidlom „Ďalej

2. Vyberte možnosť „Internetový e-mail“ (Internet E-mail). Kliknite na „Ďalej“ (Next).

3. Nastavte prihlasovacie údaje:

Vaše meno – Meno, ktoré sa bude zobrazovať prijímateľom Vašich správ
Typ konta – POP3 alebo IMAP, rozdielnosti medzi protokolmi sú popísané v článku Poštové protokoly POP3 a IMAP
Server pricházajúcej poštypop3.websupport.sk pre protokol POP3, resp. imap.websupport.sk pre IMAP.
Server odchádzajúcej poštysmtp.websupport.sk

4. Upravte nastavenia v sekcii „Ďalšie nastavenia“ – na karte server odosielanej pošte zaškrtnite položku „Server odosielanej pošty vyžaduje overenie“ (My outgoing server (SMTP) requires authentification).

5. Upravte nastavenia portov na karte „Spresnenie“ (Advanced).

POP3
Pre nešifrované spojenie použite port 110.
Pre šifrované spojenie použite port 995.

IMAP

Pre nešifrované spojenie použite port 143.
Pre šifrované spojenie použite port 993.

SMTP

Pre nešifrované spojenie použite port 25.
Pre šifrované spojenie použite port 465.

6. Nastavenie dokončíte kliknutím na tlačidlo OK a následne na tlačidlo Ďalej(Next) a následne „Ukončiť

Nastavenie pošty pre OUTLOOK 20102017-03-30T09:28:11+00:00

Nastavenie pošty cez IMAP

1. V záložke Súbor kliknite na Pridať konto
2. V dialógovom okne vyberte Manuálne konfigurovať nastavenie servera alebo ďalšie typy serverov
3. Zadajte svoje meno a e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede
4. V rozbaľovacom zozname vyberte typ konta IMAP

5. Doplňte adresy serverov na prijímanie a odosielanie pošty. Môžete použiť imap.websupport.sk alebo imap.vašadoména.sk. Podobne smtp.websupport.sk, alebo smtp.vašadoména.sk

Pozor! Šifrované pripojenie bude funkčné len s adresami imap.websupport.sk a smtp.websupport.sk

6. Zadajte svoje prihlasovacie údaje: e-mailovú adresu a príslušné heslo
7. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia a v záložke Server odosielanej pošty zaškrtnite voľbu Server odosielanej pošty vyžaduje overenie. Potvďte kliknutím na OK.
8. Po vyplnení kliknite na tlačidlo Ďalej a po otestovaní správnosti údajov zavrite informačné okno
9. Nastavenie dokončite kliknutím na Dokončiť

Nastavenie pošty cez POP3

1. V záložke Súbor kliknite na Pridať konto
2. V dialógovom okne vyberte Manuálne konfigurovať nastavenie servera alebo ďalšie typy serverov
3. Zadajte svoje meno a e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede
4. Doplňte adresy serverov na prijímanie a odosielanie pošty. Môžete použiť pop3.websupport.sk, alebo pop3.vašadoména.sk. Podobne smtp.websupport.sk, alebo smtp.vašadoména.sk
Pozor! Šifrované pripojenie bude funkčné len s adresami pop3.websupport.sk a smtp.websupport.sk
5. Zadajte svoje prihlasovacie údaje: e-mailovú adresu a príslušné heslo
6. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia a v záložke Server odosielanej pošty zaškrtnite voľbu Server odosielanej pošty vyžaduje overenie. Potvďte kliknutím na OK.
7. Po vyplnení kliknite na tlačidlo Ďalej a po otestovaní správnosti údajov zavrite informačné okno
8. Nastavenie dokončite kliknutím na Dokončiť
Nastavenie pošty pre OUTLOOK 20132017-03-30T09:28:11+00:00

1. Kliknite na „súbor“ v ľavom hornom rohu obrazovky. Následne na tlačidlo „pridať konto“

2. Vyberte možnosť „Manuálne nastavenie alebo ďalšie typy serverov„. Kliknite na tlačidlo „Ďalej„.

3. V ponuke výber služby vyberiete možnosť POP3 alebo IMAP. Kliknete na „Ďalej„.

4. Vyplňte potrebné údaje:

Vaše meno – Meno, ktoré sa bude zobrazovať prijímateľom Vašich správ
Typ konta – POP3 alebo IMAP, rozdielnosti medzi protokolmi sú popísané v článku Poštové protokoly POP3 a IMAP
Server pricházajúcej pošty – pop.websupport.sk pre protokol POP3, resp. imap.websupport.sk pre IMAP
Server odchádzajúcej pošty – smtp.websupport.sk

alebo

5. Upravte nastavenia v sekcii Ďalšie nastavenia – na karte server odosielanej pošte zaškrtnite položku „Server odosielanej pošty vyžaduje overenie„.

6. Upravte nastavenia portov na karte Spresnenie.

POP3
Pre nešifrované spojenie použite port 110.
Pre šifrované spojenie použite port 995.

IMAP

Pre nešifrované spojenie použite port 143.
Pre šifrované spojenie použite port 993.

SMTP

Pre nešifrované spojenie použite port 25.
Pre šifrované spojenie použite port 465.

7. Nastavenie dokončíte kliknutím na tlačidlo OK a následne na tlačidlo Ďalej, po potvrdení prebehne test pripojenia.

8. Po kliknutí na „Zavrieť„, máte možnosť dokončiť nastavenie a prezrieť si poštu.