Manuálne nastavenie

1. Horné menu Mail > Preferences

2. V okne Accounts v ľavom dolnom rohu kliknite na tlačidlo +

3. Vyplňte svoje meno, e-mailovú adresu a heslo. Po vyplnení kliknite na Continue

4. Ako Account Type zvolťe IMAP. Do políčka Description vložte popis schranky do, ktorej vám bude prichádzat pošta. Napr. Inbox. Do políčka Incoming Mail Server napíšte imap.websupport.sk. Následne zadajte svoju e-mailovú adresu ako User Name a heslo napíšte do políčka Password. Po vyplnení kliknite naContinue

5. Do políčka Description vložte popis schranky do, ktorej Vám bude prichádzat pošta. Napr. Outbox. Do políčka Outgoing Mail Server napíšte smtp.websupport.sk. Následne zadajte svoju e-mailovú adresu ako User Name a heslo napíšte do políčka Password. Zaškrtnite možnosť Use Authentication. Po vyplnení kliknite naContinue

6. Skontrolujte si ešte raz svoje údaje a zaškrtnite možnosť Take account online

Nastavenie dokončíte kliknutím na Create