1. Kliknite na „súbor“ v ľavom hornom rohu obrazovky. Následne na tlačidlo „pridať konto“

2. Vyberte možnosť „Manuálne nastavenie alebo ďalšie typy serverov„. Kliknite na tlačidlo „Ďalej„.

3. V ponuke výber služby vyberiete možnosť POP3 alebo IMAP. Kliknete na „Ďalej„.

4. Vyplňte potrebné údaje:

Vaše meno – Meno, ktoré sa bude zobrazovať prijímateľom Vašich správ
Typ konta – POP3 alebo IMAP, rozdielnosti medzi protokolmi sú popísané v článku Poštové protokoly POP3 a IMAP
Server pricházajúcej pošty – pop.websupport.sk pre protokol POP3, resp. imap.websupport.sk pre IMAP
Server odchádzajúcej pošty – smtp.websupport.sk

alebo

5. Upravte nastavenia v sekcii Ďalšie nastavenia – na karte server odosielanej pošte zaškrtnite položku „Server odosielanej pošty vyžaduje overenie„.

6. Upravte nastavenia portov na karte Spresnenie.

POP3
Pre nešifrované spojenie použite port 110.
Pre šifrované spojenie použite port 995.

IMAP

Pre nešifrované spojenie použite port 143.
Pre šifrované spojenie použite port 993.

SMTP

Pre nešifrované spojenie použite port 25.
Pre šifrované spojenie použite port 465.

7. Nastavenie dokončíte kliknutím na tlačidlo OK a následne na tlačidlo Ďalej, po potvrdení prebehne test pripojenia.

8. Po kliknutí na „Zavrieť„, máte možnosť dokončiť nastavenie a prezrieť si poštu.