Nastavenia pošty pre Outlook 2007

1. Kliknite na „Nástroje“ (tools)  v hornom paneli obrazovky. Následne na tlačidlo „Nastavenia konta“ (Account settings)

2. Vyberte možnosť „Nové“ (New).

3. Automatické nastavenie môžete vykonať tak, že vpíšete Vaše meno (ktoré sa bude zobrazovať prijímateľom správ), Vašu e-mailovú adresu a heslo. Následne kliknite na tlačidlo „Ďalej“ (Next). Automatické nastavenie používa protokolIMAP.

4. Po kontrole správnosti nastavenia máte možnosť ukončiť nastavovanie a používať program kliknutím na tlačidlo „Dokončiť“ (Finish).

Manuálne nastavenie

1. Na obrazovke nastavovania konta použite možnosť „Manuálne nastavenie servera“ Pokračujte tlačidlom „Ďalej

2. Vyberte možnosť „Internetový e-mail“ (Internet E-mail). Kliknite na „Ďalej“ (Next).

3. Nastavte prihlasovacie údaje:

Vaše meno – Meno, ktoré sa bude zobrazovať prijímateľom Vašich správ
Typ konta – POP3 alebo IMAP, rozdielnosti medzi protokolmi sú popísané v článku Poštové protokoly POP3 a IMAP
Server pricházajúcej poštypop3.websupport.sk pre protokol POP3, resp. imap.websupport.sk pre IMAP.
Server odchádzajúcej poštysmtp.websupport.sk

4. Upravte nastavenia v sekcii „Ďalšie nastavenia“ – na karte server odosielanej pošte zaškrtnite položku „Server odosielanej pošty vyžaduje overenie“ (My outgoing server (SMTP) requires authentification).

5. Upravte nastavenia portov na karte „Spresnenie“ (Advanced).

POP3
Pre nešifrované spojenie použite port 110.
Pre šifrované spojenie použite port 995.

IMAP

Pre nešifrované spojenie použite port 143.
Pre šifrované spojenie použite port 993.

SMTP

Pre nešifrované spojenie použite port 25.
Pre šifrované spojenie použite port 465.

6. Nastavenie dokončíte kliknutím na tlačidlo OK a následne na tlačidlo Ďalej(Next) a následne „Ukončiť

2017-03-30T09:28:11+00:00